Apsurd religijiskih učenja

U masonskom Dekalogu stoji: “Ne čini drugome ono što on ne bi želeo da učini tebi.”

U Jevanđelju po Mateju piše: “Sve što želite da ljudi čine Vama, činite i Vi njima!”

Islam naučava: “Niko od Vas nije vernik ako svome bratu ne želi ono što želi sebi.”

U Talmudu je zapisano sledeće: “Ono što je tebi mrsko, ne čini bližnjima svojima.”

U budističkom spisu Udana Vargi je zlatno pravilo: “Ne šteti drugima onime što tebi samome nanosi bol.”

Zoroasterski spisi Dadestan-i Denig govore: “Dobra je samo ona priroda koja ne čini drugima ono što za nju samu nije dobro.”

U indijskom epu Mahabharati je zapisano: “Sva je dužnost u ovome: ne čini drugima ono što bi tebi, da ti je učinjeno, nanelo bol.”

Zašto onda Aristotelov komentar o stanju čovečanstva, davno izrečen vredi i dan danas: “Teže je održati mir nego dobiti rat.”

Brat D.Đ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top