Simboli ptičjeg carstva

U okviru slobodnozidarske simbolike, određeni simboli vezani za životinjsko carstvo, imaju posebno interesantnu pozadinu i duboku smislenost.

Ovog puta pažnju su mi privukli simboli pernatog, ptičjeg carstva. I kao prvo, sigurno najpoznatiji simbol Škotskog Rituala – dvoglavi orao sa krunom na glavi, simbol i ikona kraljeva i imperija, duhovna moć naše vizije.

O njemu smo nedavno pisali na VLNT chatu. Pored orla imamo i Feniksa, mitsku pticu poreklom još iz staroegipatske tradicije, koja je unutrašnji simbol Rituala, ptica koja kada dođe do svog potpunog razvoja, sagoreva i spaljuje sebe kako bi se preporodila iz vlastitog pepela u novo biće, čime simboliše preporađanje Čoveka i uskrsnuće Čovečanstva.

Poseban simbol među pticama jeste i Pelikan, koji u vreme gladi ranjava sopstvenim kljunom svoje grudi kako bi svojom krvlju nahranila mlade pelikane i spasila ih od smrti, dajući tako svoj život za njihov, postajući simbolom Milosrđa u Slobodnom Zidarstvu (paralela sa Isusom Hristom koji je predao život za naše grehe; videti 18.stepen, Vitez Ružinog Krsta).

Međutim, meni je posebnu pažnju skrenula još jedna ptica, na koju se obično obraća manje pažnje, a lično mislim da je njeno šarenilo simbolike najveće. Radi se o Gavranu, koji je najinteligentnija ptica, i za nas SZ-e predstavlja Sveznanje i let intelektom. Svoju simboliku je sam sebi stvorio, zbog crne boje perja, specifičnog glasanja i strvinarske ishrane-koja ga je automatski povezala sa smrću i izgubljenim dušama.

Zato što može da imitira čak i ljudski glas (ne mešajte ga braćo sa papagajem, iako u moderno doba ta ptica postaje simbol mnoge braće koja znaju “papagajski’ ponavljati već rečeno, kao na našim chatovima), često predstavlja i proročanstvo i viziju (ko gleda Igre Trona neka se seti Brena i trookog gavrana), dok u pričama često igra ulogu Psihopompa-vodiča duša u podzemni svet. Iz grčke mitologije stiže simbol gavrana kao donosioca loše sreće – Apolon šalje belog gavrana da mu špijunira ljubavnicu, pa kad sazna da mu je bila neverna, menja mu boju perja u crnu-od tad su svi gavranovi crni.

U Starom Zavetu, Bibliji i ranohrišćanskim izvorima se kaže da je Noje poslao gavrana sa Arke da mu proveri je li se povukla voda posle Potopa. Za razliku od golubice, gavran se nije vratio jer je ostao da se hrani leševima potopskih davljenika. Tako je postao simbol greha, za razliku od golubice koja je simbol vrline, mada je tom grehu doprineo i Talmud u kom stoji da je gavran jedno od tri bića koja su stupila u greh i parila se za vreme Potopa. U nešto boljem kontekstu, gavran se spominje kroz srednji vek čak i kao zaštitnik mnogih ratnika i vitezova, za nordijce je simbol mudrosti kao Odinov ljubimac, dok je za Kelte simbol bitke i uništavanja.

Poznata je priča o gavranovima koji su stalno naseljeni u Londonskom Tower-u, za koje legenda kaže da ako ga ikada napuste, britanska imperija će pasti i nestati. Zato sad jato gavranova koje je naselio Tower živi kao bubreg u loju. Ako razmišljamo o ulozi gavrana u umetnosti, prvo se setimo naše poezije, gde se gavranovi spominju u ulozi Glasnika (pesme Boj na Mišaru, Car Lazar i carica Milica), dok je u svetskoj poeziji nezaobilazna poema Gavran Edgara Alana Poa. Pošto je slobodnozidarska tradicija umnogome oslonjena na alhemijske predstave života i sveta oko nas, bitno je spomenuti da se u alhemiji gavran naziva Kralj Gavran (tabu ptica), čije moći transformacije (ptica koja može da razloži i raspadne sve što pojede) se izuzetno cene, a njena veza sa smrću i trulenjem se tumači kao proces na putu sjedinjenja tela i duše. I tako, posebno u magijskim procesima, pored simbola smrti, gavran zauzima visoko mesto u simbolizmu eteričnih, mističnih, i tajanstveni sila koje moramo dozvati kako bi neki komplikovan i težak proces doveli kraju….

Brat D.Đ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top